Інформація по хімії

п/п

Назва продукції

Періодичність,

строк випуску

Одиниця виміру

Спосіб доведення

1

Визначення:

-         концентрації пилу в атмосферному повітрі;

-         концентрація діоксину сірки в атмосферному повітрі;

-         концентрація оксиду вуглецю в атмосферному повітрі;

-         концентрація діоксину азоту в атмосферному повітрі;

-         концентрація оксиду азоту в атмосферному повітрі;

-         концентрація формальдегіду в атмосферному повітрі

 

 

 

 

За запитом

 

 

 

 

 

За запитом

 

 

 

 

Один елемент

 

 

 

 

 

Один елемент

Пошта, E-mail споживач, т/факс

2

Довідка про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

 

 

За запитом

 

1

Пошта, E-mail споживач, т/факс

3

Фонова характеристика одного елемента по ГП.

 

 

За запитом

 

Один елемент

Пошта, E-mail споживач, т/факс